Aziz Yıldırım, “Mevzular Açık Mikrofon” programına konuk oldu Aziz Yıldırım, “Mevzular Açık Mikrofon” programına konuk oldu

Atanamayan Uzman Çavuşlar derneği yaptığı açıklamada; 

''Değerli Basın Yayın Kuruluşumuz DEVLETİMİZ Bayrağımız ve MİLLETİMİZ için yıllarca en ön saflarda mücadele etmiş kahraman eski uzman cavuşların yaşadığı sorunlara dikkatinizi çekmek istiyoruz. Çeşitli nedenlerle görevini kendi isteğiyle sonlandırmış ve atanamama sorunuyla karşılaşan bizler, kamuoyunun desteğini ve ilgisini talep ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar hizmet vermiş olan biz Eski Uzman Çavuşlar, devletimizin kanunla vermiş olduğu atama hakkımızı kullanmak ve kamu kurumlarına memur olarak atanabilmek istiyoruz. Ancak referans eksikliği, kota doluluğu ve boş kadro olmaması söylemi ve çeşitli engeller nedeniyle bu hakkımızı kullanamıyoruz. Bu durum, binlerce kişinin yaşadığı bir mağduriyettir Bundan dolayı AİLELER zor durumda yuvalar dağılmaktadır. Bizler, terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve vatan savunmasında canını ortaya koymuş, görevini layıkıyla yerine getirmiş insanlarız. Ancak atanma sorunu Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekilleri, Değerli Basın Mensupları ve kıymetli misafirler; Sizleri saygıyla selamlıyorum. Ben ATANAMAYAN UZMANLAR DERNEĞİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA GÜNDEŞLİ Bizler;3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış Eski Uzman Çavuşlarız. Bizler Yaşamış olduğumuz bu kutsal toprakları korumak adına, Yalçın dağlarda -30 derecede görev yapan; Doğu’da, Güneydoğu’da, Suriye’de, Kuzey Irak’ta Canı pahasına mücadele eden kendi düğününe gidemeyen, çocuğunun doğumunu ve mezuniyetini göremeyen, anasının, babasının cenazesine gidemeyen bu vatanın isimsiz Kahramanlarındanız. Depremde, selde, yangında gözlerinizin aradığı ve göremediğinizde ‘Neredeler?’ dediğiniz, geldiklerinde yüreğinize bastığınız, Sizler için gözlerini kırpmadan can veren ve sizin çocuklarınız güven içinde yaşasın diye kendi evlatlarından ve ailesinden vazgeçen bu ülkenin öz evlatlarından bahsediyorum.''

:

"Uzman Çavuşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan atamaları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinin son fıkrası ile Uzman Erbaş Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir." 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinin son fıkrasında ; "Uzman Erbaşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir." denilmektedir. Bu durumda Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az 7 hizmet yılı süresini dolduran ve kendi isteği ile görevinden ayrılan Uzman Çavuşlar Kamu Kurum ve Kuruluşlarının boş Memur Kadrolarına atanma hakkına sahiptirler.2016 yılından önce göreve başlayan ve 2 yıl görev yapmaya mutakiben bırakmak zorunda kalan Uzman Çavuşlarda hak kaybına uğramıştır. Bu Uzman Çavuşların KAZANILMIŞ HAKLARIDIR.Lakin hak sahibi binlerce Kahraman Uzman Çavuş Kazanılmış Hakları olmasına rağmen yıllardır atama beklemeteler. Bu konuda devlet yetkililerimizden destek bekliyoruz. 

Editör: Ersin USTA