İzmir'de İnternet Dolandırıcılığında 7 Kişi Tutuklandı İzmir'de İnternet Dolandırıcılığında 7 Kişi Tutuklandı


 Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi
konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen
Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali
TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen “TÜBİTAK 1004 Programı Yüksek
Teknoloji Platformları Deneyim Paylaşım ve Tanıtım Töreni - 12
Araştırma Platformu için İmza ve Tanıtım Programı”nda  pek çok dev
projenin imzaları atıldı. Törende Ege Üniversitesi bilim insanları
tarafından hazırlanan iki dev projenin de protokol imza töreni
yapıldı.  Törenin açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal
gerçekleştirdi.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “TÜBİTAK
Türkiye’nin milli araştırma kurumu olarak omuzunda en fazla yük olan
rollerden birine sahip. Enstitüleriyle, derin bilimsel araştırmalar
yaparak teknolojik gelişmeleri destekleyerek inovasyonu teşvik ederek
ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki rekabet gücüne ciddi katkılar
sağlıyor. Bugün bir araya gelmemize vesile olan 1004 programı da
ülkemizin yüksek teknoloji üretme kabiliyetlerini artıracak TÜBİTAK’ın
da etkin destek programlarından birisi. 1004 programı ile kamu, sanayi
ve akademiden paydaşları bir araya getirip aynı hedef doğrultusunda iş
birliği yapmalarını teşvik ediyor, onlara öncülük etmeye çalışıyoruz.
Yüksek teknoloji içeren ithal ürünler yerine uluslararası pazarda
rekabet edebilecek yerli ürünlerin teknoloji platformları aracılığıyla
geliştirilmesini sağlıyoruz. Böylelikle araştırma alt yapılarımızın
ihtisaslaşmasına ve birer mükemmeliyet merkezine dönüşmelerini
istiyoruz” dedi.

“1279 araştırmacı ve 111 bursiyer desteklenecek”

TÜBİTAK 1004 programı kapsamında açılan çağrıda 12 platformun
desteklenmesine karar verdiklerini ifade eden Bakan Varank, “Burada
üniversitelerden, özel sektörlerden ve  kamu kuruluşlarından , Ar-Ge
ve Tasarım merkezlerinden oluşan 77 kurum ve kuruluş görev alacaklar.
1279 araştırmacı ve 111 bursiyeri yine bu kapsamda desteklemiş
olacağız. Bu 12 platformumuz döngüsel ekonomi, akıllı şehirler,
elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri, nanoteknoloji, gıda arzı
güvenliği sürdürülebilir tarım teknolojileri, nöroteknoloji gibi
araştırma alanlarında faaliyetler yürütecekler. Şüphesiz Türkiye’nin
önde gelen kuruluşlarının oluşturduğu bu platformlar, Türkiye’nin
ihtiyacı olan teknolojilerin karşılanmasında başrol oynayacaklar. Bu
vesile ile Türkiye Yüzyılında itici güç olacak yüksek teknoloji
ürünlerinin geliştirilmesinde rol oynayan tüm paydaşlarımızı yürekten
tebrik ediyorum” dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal ise, “Ülkemizde çıktı ve etki odaklı
bir Ar-Ge ekosisteminin oluşturulmasında değişim ve dönüşüm
oluşturabilecek’ bir program olarak başlattığımız ‘1004- Yüksek
Teknoloji Platformları kapsamında oluşturulan 12 yeni platformun imza
törenine hoş geldiniz. Biz bu programı bir ekosistem çağrısı olarak
görüyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan yüksek teknoloji alanlarında
açılmış olan bir çağrı. Programı, yetkimizi kurumlara devrederek
olabildiğince esnek şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Diğer
programlarımızla da eş güdüm halinde ilerlemesini istiyoruz.
Programımızın tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza da
teşrifleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Ege Üniversitesinde yapılan projeler katma değer üretiyor”

Ege Üniversitesinin iki dev projesinin törenle onurlandırılmasından
mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak,
“TÜBİTAK başkanımız nezdinde Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın
katılımıyla TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında yerli ve milli projelerin
değerlendirilmesinin yapıldığı bu törende olmak bizler için gurur
verici. Ege Üniversitesi olarak, ülkemizin gerçekleştirdiği milli
teknoloji hamlesine katkı sağlayan büyük bir organizasyon olan
TEKNOFEST kapsamında dev projelerin hayata geçirildiği bu törende,
üniversitemiz akademisyenleri tarafından hazırlanan iki projenin yer
alması bizleri ziyadesiyle onurlandırdı. Benim bugün ayrı bir
heyecanım var. Çünkü Ege Üniversitesi Rektörü olarak sadece idareci
pozisyonunda değil aynı zamanda akademisyen olarak araştırmacı
pozisyonunda yer aldığım yerli ve milli tohum geliştirme projesi
‘Türkiye Tarımsal Üretiminde Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu
Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformu’  adı altında kabul oldu.
Yaklaşık 26 milyonluk bir proje. Bu proje Tohum Teknolojisi Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EGE TOTEM) Müdürümüz Doç. Dr. İsmail Can
Paylan’ın koordinatörlüğünde yürütülen,  ne eğitimde ne istihdamda
olan gençlerin (NEET’ler) tohumculuk sektörüne kazandırılmasına
yönelik projemiz. Bunun için ayrıca mutluyum. Bir diğer projemiz ise
üniversitemiz adına yürütücülüğünü Tıp Fakültesi öğretim üyemiz Prof.
Dr. Mert Döşkaya’ın yaptığı yurdumuzda sık görülen ve dünyada da
önemli bir sorun olan Leishmaniasise karşı etkili koruyucu bir aşı
adayı geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmadır. Ülkemize katma
değer üretecek projeleri gerçekleştiren tüm bilim insanlarımızı,
araştırmacılarımızı canı gönülden kutluyorum. Bu projeler,
üniversitemizin bilimsel ve akademik alt yapısının sağlam temeller
üzerine oturtulduğunun önemli bir çıktısı. Ege Üniversitesi olarak
devletimizin öncelikli olarak belirlediği alanlara yönelik
projelerimiz devam edecek” diye konuştu.

Egenin dev projeleri

TÜBİTAK 1004 Programı Yüksek Teknoloji Platformları kapsamında
“Türkiye Tarımsal Üretiminde Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu
Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformu” isimli araştırma
programı kapsamında Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (EGE TOTEM) bünyesinde hazırlanan ve Rektör Prof.
Dr. Necdet Budak’ın araştırmacı olarak yer aldığı Avrupa Birliği
projesi TOTEM Merkez Müdürü Doç. Dr. İsmail Can Paylan’ın
koordinatörlüğünde yürütülecek olan ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan
Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (EUROPEAID NEET PRO)’
projesi ve yöneticiliği İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi tarafından
yapılan "Korunma ve Tedavi Ulusal Platformu" isimli araştırma programı
kapsamında Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan yürütücülüğünü Tıp
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mert Döşkaya’ın yaptığı "Leishmania
spp. karşı etkin OMV tabanlı protein, adjuvante rekombinant protein ve
DNA aşılarının geliştirilmesi" projesi ile 12 platform arasında kabul
alan projeler oldu.

Editör: Ersin USTA