Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde Mayıs ayında gerçekleştirilen Ege Üniversitesi Gelecek Şurasının sonuç raporu hazırlandı. 
Ege Üniversitesinin geleceğe yönelik strateji ve politika oluşturma hedefiyle yapılan Şuranın sonuç raporunda Ege Üniversitesi özelinde diğer üniversitelere,  Türk Yükseköğretim ve Milli Eğitim Sistemine de vizyon oluşturacak önemli verilere ulaşıldı. 
Gelecek şurası sonuç raporu; araştırma performansı, öğrenciler ve eğitim kalitesi, toplumla ilişkiler ve topluma etkiler, kampüs yaşamı ve yatay konular olmak üzere beş bölümde değerlendirildi. Sonuç raporunda Ege Üniversitesinin TÜBİTAK tarafından yetkin bulunduğu Güneş Enerjisi, Gıda Güvenliği, Sağlık ve Tıp, Kimya alanları vurgulanırken, akademisyenlerin araştırmaya eğitimden daha fazla yöneldiği açıklandı. Ege Üniversitesinin “Araştırma Üniversitesi” olma yolundaki hedefi doğrultusunda disiplinlerarası kurumsal mekanizmaların oluşturulması gerekliliğinin belirtildiği raporda, araştırma çalışmalarına katkı sağlamak ve verimi artırmak için yapılacaklar arasında; altyapı ve desteğe öncelik verilmesi, araştırma bütçelerinin artırılması, yabancı üniversiteler ile işbirliği, uluslararası network ağının genişletilmesi,  bürokratik süreçlerin kısaltılması ve lisansüstü öğrenci sayısının artırılması gibi etmenler öne çıktı. 
Sanayiye katkının artırılması gerekiyor
Gelecek şurasında yapılan tartışmalar neticesinde, gerçekleştirilen araştırmaların ekonomiye katkı sağlaması için sanayinin gerçek sorunlarının belirlenmesi ve buna göre çalışmalar yapılmasının yanı sıra yerel işbirliklerinin artırılması ve teknoparkın geliştirilmesinin ekonomik olarak geri dönüş sağlayacağı sonucuna varıldı. 
Ege Üniversitesinin eğitim kalitesinin de tartışıldığı şuranın sonuç raporuna göre; üniversite öğrencilerinin yüzde 80’i tekrar Ege’yi tercih edebileceklerini belirtti. Bu kararda en büyük etki ise üniversitenin eğitim kalitesi ve İzmir’in bir çekim alanı olması.

Dünya Eğitimde Teknoloji Yarışında Dünya Eğitimde Teknoloji Yarışında


  Eğitim ve öğretimin yeni nesil teknolojilere adaptasyonu önem arz ediyor
Eğitim ve öğretimin yeni nesil teknolojilere adaptasyonu sürecine değinilen raporda; yeni nesil kuşağın; bilgiye erişim kolaylığının farkında olduğu, bilgiye ulaşmayı özel çaba gerektirmeyen bir faaliyet olarak gördüğü ve internet olanaklarının sağladığı çeşitlilik ve içerik yoğunluğu nedeniyle bilgiyle temasının kısa süreli olduğu belirtilerek, üniversitenin rolünün de yeni nesil kuşağın bu özellikleri bağlamında yeniden tanımlanması gerektiği üzerinde duruldu.
Topluma hizmet alanında da önemli tespitler içeren raporda, üniversitenin topluma fayda sağlaması adına hedef bir çalışma alanının oluşturulması, sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin güçlenmesi, toplumla sürekli bilgi paylaşımı ve farkındalık yaratma, kalkınma ajansları ile sürekli temas kurulması gibi çalışmaların, üniversite ve toplum arasındaki bağı güçlendireceği belirtildi. 

Editör: TE Bilişim