Büyükşehir Belediye Başkanımızın, İnciraltı’nın bir sağlık kampusu olarak planlanması düşüncesini destekliyoruz . Sağlık kampusu olacak İnciraltı ile 2 milyon 213 bin metrekare büyüklüğünde, ülkemizin kent içindeki en büyük yeşil alanını da elde etmiş olacağız” dedi. 
İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir’in 2015 ve 2020 EXPO adaylık süreçlerinde temasının sağlık üzerine olduğunu hatırlatarak, “Bu temayı, başta geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünyanın en büyük sorunlarından birisinin sağlık olması ve küresel bir tema olması nedeniyle belirlemiştik. Diğer yandan bu tema ile düzenlenecek olan EXPO, İzmir’e yöresel potansiyeline uygun olan sağlık sektöründe ve sağlık turizminde önemli bir altyapı ve hareketlilik de kazandıracaktı” dedi. Demirtaş, şöyle konuştu:
“Sağlık alanında son yıllarda ciddi gelişmelerin, reformların yapıldığı ülkemizde sağlık sektör olarak da gelişiyor. İzmir’de dahil olmak üzere ülkemizde ardı ardına önemli yatırımlar yapılıyor. Diğer yandan sosyal güvencesi olan ve kaliteli sağlık hizmeti talep eden yaşlı nüfusun arttığı Avrupa’da bu hizmeti alabilmek için her yere gitmeye hazır büyük bir nüfus var. Ortadoğu ve Afrika’nın gelişmesiyle birlikte gelir seviyesi artan ama ülkesinde yeterli sağlık hizmeti bulamayan bir kitle de var. İşte bu insanların yarattığı sağlık turizmi, turistlerin hem tedavi hem de tatil amacı olduğu için beklentilerin ve yarattığı katma değerin yüksek olduğu bir sektör. Ülkemizin 2023 yılında sağlık turizmi hedefi yıllık 1 milyon yabancı hasta ve 20 milyar dolar sağlık turizmi geliri elde etmek. 300 gün güneşli iklimi, çok başarılı üç üniversite hastanesi başta olmak üzere devamlı gelişen sağlık kuruluşları ile İzmir’in de bu pastadan pay alması gerekiyor. 12 ay turizm hedefini yakalamak için sağlık turizmini kullanmalı.”
İNCİRALTI’NA YENİ AVM’YE GEREK YOK
İzmir’in EXPO adaylığı ile hızla gelişen sağlık turizminde ilerlemek konusunda net bir hedef koyduğunu belirten Demirtaş, “Belki EXPO’yu alamadık ama sağlık turizmi konusunda kentimizde yaşanan farkındalık ve oluşan konsensüs çok önemli bir kazanım” dedi. İzmir’in iki EXPO adaylığında da, önerilen alanın İnciraltı olduğunu hatırlatan Demirtaş, EXPO olmadan da sağlık turizminde atılım yapmak için İnciraltı bölgesinin potansiyelinin değerlendirilebileceğini söyledi. Demirtaş, şöyle konuştu:
“İzmir sağlık turizminin başkenti olabilir, bunun için de en büyük şansımız İnciraltı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu da EXPO yarışı sonrasında ‘İnciraltı'nda sağlık kampusu kurmak; orada 400 hektar alana sağlık konseptinde bir kampus haline getirebilmek için halkla katılımcı bir anlayışla İnciraltı'nı planlamak istiyoruz’ demişti. Sayın Başkan’la aynı fikirdeyiz. Burada yapılacak hastane, sağlık merkezleri ve bunlara yönelik konaklama tesisleri ile İnciraltı'nı sağlık kampusu haline getirebiliriz. Meslek Odalarımız EXPO vasıtası ile İnciraltı'nın imara açılması uygulamasının yanlış olduğunu vurguluyorlar. İnciraltı planlarında 360 dönüm ticaret alanı var. Birçok çevrenin eleştirdiği bu konuya biz de katılıyoruz. Balçova'da ve İnciraltı’nda bu kadar çok AVM varken, yeni kent merkezinde başkalarının yapılması planlanırken bu bölgede İnciraltı'nda da AVM yapılması gereksiz. Bizim önerimiz bu bölgenin ihtiyacı kadar alt ticaret merkezi oluşturulması geri kalan ticari alanların sağlık ve eğitim tesisi yapılmasına olanak verecek şekilde düzenlenmesi. Sağlık kampusu olacak İnciraltı ile 2 milyon 213 bin metrekarelik ülkemizin kent içindeki en büyük yeşil alanını da elde etmiş olacağız. Bu veya başka fikirler de ortaya atılabilir. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde meslek odalarının ve sektör temsilcilerinin katımıyla toplantılar düzenlenebilir, bir takım noktalarda fikir birliğine varıp imar planlarının revize edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teklif sunulabilinir. Biz İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak her türlü desteğe ve işbirliğine hazırız. İzmir, sağlık turizminde başkent olma şansını kaybetmemeli. EXPO’ yarışlarını kaybetmiş olsak da sağlık sektöründe ve sağlık turizminde biz kendimiz hamle yaparak 2023 yılına kadar bu değişimi kendimiz meydana getirmeliyiz.”