Türkiye’nin 81 ilinden gelen HAK-İŞ İl Başkanları olarak Genel Başkan Mahmut Arslan’ın

Başkanlığında Filistin Özel Gündemi ile buluştukları HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu Toplantısı

sonrası yayımlandıkları sonuç bildirgesi ile ilgili yazılı açıklama yapan HAK-İŞ İzmir İl Başkanı

Gültekin Şimşek, toplantıda İsrail’in Gazze’deki vahşi katliamlarıyla tekrar gündeme gelen

Filistin meselesinin yanı sıra üzere ülke gündemi, çalışma hayatındaki gelişmeler, HAK-İŞ’in

çalışmaları, Konfederasyona bağlı sendikaların illerdeki örgütlenme faaliyetleri ve il

başkanlarının ildeki çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunulduğunu aktardı.

Ankara’da gerçekleştirilen HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu Toplantısına, HAK-İŞ Genel Başkan

Mahmut Arslan başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci, Devlet Sert,

Halil Çukutli ve Av. Mehmet Ali Kayabaşı, Genel Sekreter Eda Akbulut, Genel Sekreter

Yardımcısı Fatma Zengin, 81 ilden gelen HAK-İŞ İl Başkanları ve Genel Merkez çalışanlarının

katıldığını kaydeden Gültekin Şimşek, Kurul olarak Konfederasyonun çalışma hayatının, ulusal

ve uluslararası sendikal hareketin önemli ve etkin bir aktörü haline gelmesinden büyük bir

onur duyduklarını da dile getirdi.

HAK-İŞ İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu olarak gerçekleştirdikleri

toplantının sonuç bildirgesinde yer verilen kararları da şu şekilde sıraladı:

“HAK-İŞ İL BAŞKANLARI FİLİSTİN MESELESİNİ MİLLİ BİR MESELE OLARAK GÖRMEKTEDİR”

• HAK-İŞ çatısı altında üyelerimiz ile birlikte, Filistin’e destek ve dayanışma çağrımızı

yineliyoruz. Filistin konusundaki hassasiyetimizi vurguluyor, il düzeyinde HAK-İŞ İl

Başkanlarının koordinesinde Filistin’e destek etkinlikleri düzenlenmesini ve HAK-İŞ bağış

hesabına destek verilmesini önemsiyoruz.

• İşgalci İsrail’in, derhal Gazze’deki insanlık dışı ablukadan, yasadışı yerleşim faaliyetlerinden,

Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarından ve insanlığın tüm değerlerini yok

sayan tutumundan vazgeçmesi gerektiğini vurguluyoruz.

• BM başta olmak üzere, uluslararası kuruluşları, İslam İşbirliği Teşkilatını, bölge ülkelerini ve

insan hakları kuruluşlarını siyonist İsrail Devleti’nin, Netanyahu başta olmak üzere bütün

yöneticilerinin uluslararası savaş suçluları mahkemesinde yargılanması için harekete

geçmeye, katliamları durdurmak için acilen İsrail’e her türlü müeyyidenin uygulanmasını

talep ediyoruz.

• İsrail ile Filistin arasındaki insani fasıla ilanı ile tutukluların takası noktasında mutabakata

varılması önemli bir adımdır. Bu adımın kalıcı ateşkes ve barışa açılan bir kapı olması

temennisindeyiz.

• Başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti kurulması ve

Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı ekonomik ve insani sıkıntıların acilen giderilmesi

kararlılığımızın altını çiziyoruz.

• Gazze’de yaşanan vahşet ve soykırıma karşı durmak adına diğer kart sistemleriyle eşit

imkanlara sahip yerli ve milli sistemimiz olan TROY’a geçiş yapılmasını talep ediyoruz.

“HAK-İŞ İL BAŞKANLAR KURULU OLARAK, HAK-İŞ AKADEMİ VE HAK EMEKLİLER DERNEĞİ

(HAK EMEK-DER)’NİN ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ”

• Hak Emekliler Derneği (HAK EMEK-DER)’nin illerde tanıtımının yapılmasını ve üyelik

çalışmalarının başlatılmasını önemli buluyoruz.

• HAK-İŞ Akademi’nin çalışma ve araştırmalarını artan bir etkinlik ile sürdürerek çalışma

hayatına katkı sunacağını vurgulamaktayız. 3- HAK-İŞ olarak çalışma hayatına yönelik aşağıda

yer alan taleplerimizin karşılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

• Bütün çalışanların temsil edildiği adil bir asgari ücret tespit komisyonu oluşturulmalıdır.

Asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin yaşam masrafları göz önüne alınarak, günün ekonomik

koşullarına ve enflasyon verilerine göre hakkaniyetli bir yaklaşımla belirlenmesini talep

ediyoruz.

• Ülkemizdeki vergi sisteminin yeniden ele alınarak, adil bir vergi sisteminin hayata

geçirilmesini önemsiyoruz. Bu açıdan, ücretli çalışanların kazançlarının vergi dilimlerinin

düşük kalması nedeniyle ellerine geçen net ücretlerinin azalmasının önüne geçecek bir vergi

modelinin oluşturulmasını talep ediyoruz. • 696 Sayılı KHK Kapsamı dışında bırakılan işçilerin

kadroya alınma talebini yineliyoruz.

• 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçen işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesini, iş ve

işyeri değişikliği, tayin, nakil ve becayiş haklarının verilmesini talep ediyoruz.

• 6772 sayılı Kanun uyarınca ilave tediye alamayan Mahalli idarelerin

iştiraklerinde/şirketlerinde çalışmakta olan işçilere de 52 günlük ilave tediyelerin ödenmesini

talep ediyoruz.

• Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolünün Belediye ve Şirketlerinde çalışan işçilere de

uygulanmasını ve Yüksek Hakem Kurulu’nun Kamu Çerçeve Protokolünün uygulanmamasına

ilişkin aldığı kararların geri çekilmesini talep ediyoruz.

• Mevsimlik, geçici ve kamu işçileri ile kampanya işçilerinin kadroya geçiş kriterleri, çalışma

süreleri ve sosyal güvenlik haklarına ilişkin kalıcı çözümler getirilmesini talep ediyoruz.

• Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve sendikalaşmanın

desteklenmesi için, sosyal diyalog mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini

önemle vurguluyoruz.

• Emekli aylıklarının alt tabanının asgari ücret düzeyine çekilmesini ve enflasyon ile ilave

zamlar dikkate alınarak artışlarının yapılmasını istiyoruz.

Geçtiğimiz yıl "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" vesilesiyle

Aziz Yıldırım, “Mevzular Açık Mikrofon” programına konuk oldu Aziz Yıldırım, “Mevzular Açık Mikrofon” programına konuk oldu

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın şahsında Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e tevdi edilen

Filistin Devleti “Dostluk Yıldızı” nişanı, bizim Filistin davasındaki sorumluluğumuzu artırmış,

Filistin halkıyla dayanışmamızı, daha da güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğimizin

nişanesi olmuştur.

HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanlar Kurulu olarak, Filistin’de yaşanan insanlık dışı

soykırımın derhal son bulması adına uluslararası kuruluşları inisiyatif almaya davet ediyor ve

Bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması için Filistin halkı ile dayanışma içerisinde

olduğumuzu belirtiyoruz.

Emeğin evrensel gücü olduğumuza olan inancımızla, Türkiye’de ve Dünya’da emeğe;

özgürlüğe, insan haklarına ve demokrasiye yönelik her türlü tehdit karşısında dik durmanın

gereğine inanmaktayız. HAK-İŞ’in işçilerin takdirini kazanmaya devam etmesinden, istikrarlı

büyümesini sürdürmesinden ve Türkiye’nin en büyük işçi Konfederasyonlarından biri

olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Editör: Ajans Ekip