Ev hayvanı sahipleri, ‘’Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına

Alınmasına Dair Yönetmelik’’ kapsamında hayvanlarını kimliklendiriyor. Bunlar Ev Hayvanı

Kayıt Sistemine (PETVET) kaydediliyor. PETVET'e hayvanın adı, pasaport numarası, türü,

ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile

acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri giriliyor. Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve

hayvana yapılan operasyon bilgileri de sistemde kayıt altında tutuluyor. Düzenleme

kapsamında ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini

sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri il/ilçe tarım ve orman

müdürlüklerine bildirmekle yükümlü bulunuyor. Sistem kapsamında kedi, köpek ve

gelinciklere deri altı mikroçip uygulanıyor ve bunlar el terminali aracılığıyla okunabiliyor.

Böylece sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak

tespit edilebiliyor. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt

altına alınıyor.

Sahip değişikliği durumunda "Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi" ile 60 gün içinde

hayvanın yeni sahibinin, il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek veri tabanı ve

pasaportuna işletmesi gerekiyor. Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt

dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET'e

kaydedilmiş olması zorunluluğu bulunuyor. Söz konusu hayvanların yurt içi nakillerinde de

İzmir'de çıkan tüm yangınların kontrol altında İzmir'de çıkan tüm yangınların kontrol altında

pasaportlarının bulundurulması isteniyor. Pasaportu bulunmayan ev hayvanı sahibine

idari yaptırım uygulanıyor. Sahipsiz hayvanların belediye barınaklarından sahiplenilmek

istenmesi halinde cezai müeeyyide olmadan kayıt altına alınabilir. 6 aydan küçük

hayvanlar cezasız olarak kaydedilir. 6 aydan büyük kedi ve köpekler ise 5199 sayılı kanun

gereği idari para cezası uygulanarak kayıt edilebilir.

Editör: Ajans Ekip