Tarım profesyonelleri için mısır hasadı dönemi başladı. Türkiye tarımı için önem taşıyan mısır,

hasat zamanı geldiğinde çok fazla bekletmeden hasadı yapılması gereken ve özen isteyen

Libya'da Sel Felaketi! Libya'da Sel Felaketi!

ürünlerden biri… Danelik ve silajlık çeşitler hasat olgunluğuna eriştiklerini farklı şekilde belli

ederken bu süreçte kullanılan tarım ekipmanları da önem arz ediyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de modern tarım, artan gıda talebi ve sürdürülebilirlik hedefler

doğrultusunda sürekli olarak gelişim gösteriyor. Bu gelişim, tarım ekipmanlarının tasarımında da

kendini gösteriyor.