Başkan Engin, “Eğitim programına katılan kursiyerlerimiz buralarda aldıkları eğitimlerle STK’lara üye olacak, siyasi partilere girecek, liderlik yapacak, hayatın her alanında yer alacak ve kadınların sesi olacak” diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) işbirliği ile yürütülen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı'na (KİHEP) katılan kursiyerler sertifikalarına kavuştu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve 16 hafta süren eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını Başkanlık Makamında Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve KİHEP Eğiticisi Zeynep Ferda Demirbaş’ın elinden aldı. Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi tarafından organize edilen eğitim programı ile birlikte kadınların, özel ve kamusal alanlarda haklarını kullanabilmesi, hak ihlallerini önleyebilmesi, toplumsal, hukuki ve siyasi çalışmalara katılımının artırılması hedefleniyor.

İzmir'de dehşet: 15 yaşındaki kızı 120'ye yakın  bıçak darbesiyle öld*rdü.. İzmir'de dehşet: 15 yaşındaki kızı 120'ye yakın bıçak darbesiyle öld*rdü..

KALKINMANIN ANAHTARI KADINLAR

Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri tek tek tebrik eden Başkan Engin, “Narlıdere Belediyesi olarak kadınların hayatın her alanında daha çok yer alması için büyük çaba içerisindeyiz. Kadınların işgücüne, siyasete ve sosyal hayata katılımını her zaman destekleyen biri olarak bu eğitim programını da oldukça önemsiyorum. Çünkü kadınlar ne kadar çok işgücünde ve siyasette aktif rol alırsa güzel ülkemiz de o kadar kalkınır. Bu konuda, kadınların cesaretlendirilmesi ve harekete geçirilmesi için bu tarz eğitimlerin oldukça önemli olduğunun bilincindeyiz. Eğitim programına katılan kursiyerlerimiz buralarda aldıkları eğitimlerle STK’lara üye olacak, siyasi partilere girecek, liderlik yapacak, hayatın her alanında yer alacak ve kadınların sesi olacak” dedi. Kadına yönelik işlenen suçlara ancak eğitimle bir son verileceğinin altını çizen Başkan Engin, “Kadına şiddet toplumsal gelişmişliğin önündeki en büyük engel olarak karşımızda duruyor. Kadına yönelik şiddete hiçbir zaman müsamaha göstermeyecek ve bu durumu normalleştirmeye çalışanların karşısında sonuna kadar durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KİHEP NEDİR?

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde, yazılı ve sözlü yasaların kadınların yaşamlarını nasıl şekillendirdiği konusunda bilinçlenmesine, hakları ve yasaları öğrenmenin yanı sıra onlar karşısında eleştirel bir bilinç kazanmasına, hakları yaşama geçirme becerilerini edinmesine ve toplumsal değişimi harekete geçirme gücüne ulaşmasına yönelik bir eğitim programıdır. Katılımcıların cinsiyet ayrımcılığı ve kadının insan hakları ihlalleri konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, bu ayrımcılığa ve ihlallere karşı mücadelede bağımsız kadın örgütlenmesinin ve kadın hareketinin önemini vurgulamak programın ana hedefleri arasında yer almaktadır. Bu haliyle KİHEP, hukuk, eğitim, toplumsal cinsiyet, kişisel gelişim ve politik eylem gibi farklı alanlarda bir kesişme noktası olarak görülmektedir.

Editör: Ersin USTA