Çok genel anlamıyla kişilerarası ilişkileri sürdürebilme, çalışabilme ve kendine bakabilme yetisinin güçlendirilmesine yönelik uygulanan ‘Sosyal İşlevsellik Programı’ ile ilgili Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikoterapi Hizmetleri Birimi Koordinatörü Uzm. Psk. Çiğdem Demirsoy programla ilgili hastaların ve yakınlarının farkındalığını artırmak amacıyla önerilerde bulundu. 

İnsanların ihtiyacı olan sosyal etkileşim ortamını sunmayı amaçlıyoruz

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesinde uygulanan Sosyal İşlevsellik programının ana hedeflerinden bahseden Demirsoy, “Çeşitli ruh sağlığı sorunları nedeniyle işlevselliği ve dış çevre ile teması azalmış olan kişiler için destekleyici bir ortam sağlıyoruz. Amacımız; her insanın ihtiyacı olan sosyal etkileşim ortamını sunmak ve bir yandan tıbbî tedavileri sürerken diğer yandan multidisipliner yaklaşım ile tedavi kazanımlarını desteklemek. Bu nedenle yapılandırılmış bir program ile sosyal işlevselliği pekiştirerek hastalarımızın psikolojik iyilik haline katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi. 

Hayattaki amaçlar sıkıntı, bunaltı gibi duygulardan uzaklaştırıyor 

Sosyal bağlantıları sürdürmek için fiziksel ve ruhsal iyiliği destekleyici etkinliklerin önemine dikkat çeken Uzm. Psk. Çiğdem Demirsoy, “Sosyal yaşam ile bağların sürmesi insanın ruh sağlığı için önemlidir. Hayatta bir amacının olması ve günlük yaşamını bu amaca yönelik davranışlarla doldurması insanı sıkıntı, bunaltı gibi olumsuz duygulardan uzaklaştırıp ruhsal hastalıklardan koruyor. Bu altı çizilmesi gereken bilimsel bir gerçek.” tespitleriyle programı oluşturduklarını söyledi.   

Aileler günlük hayatta olduğu gibi programın parçası olmalı  

Programa katılım sağlamanın öneminden bahseden Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikoterapi Hizmetleri Birimi Koordinatörü Uzm. Psk. Çiğdem Demirsoy, “Hastalardan bir yandan hastalığın getirdiği zorlanmaları yaşarken haftanın her gününü kapsayan bir programa katılmalarını beklemiyoruz.  Bu nedenle özellikle de yaşadığımız kentin koşullarında zorlayıcı olabileceği düşünülerek haftanın 2 ve 3 gününü kapsayan iki ayrı program sunuyoruz. Programda ailelere yönelik iletişime çok önem veriyoruz. Hastaya ve hastalığa doğru yaklaşım, sağlıklı yaşam becerilerini destekleme ve beslenme eğitimi gibi konularda psikoeğitim grup etkinliklerimiz bulunuyor. Beslenme ve Diyet, Aile Psikoeğitim programları periyodik olarak en az ayda 1 olacak şekilde düzenleniyor.” dedi. 

Sosyal İşlevsellik programının sunduğu faydalar:

-Güne sportif etkinlikle başlama alışkanlığının desteklenmesi

-Yaratıcı sanat etkinlikleri ile yeteneklerini keşfetmek ve becerilerini geliştirmek

-Mutfak atölyesi ile kendine yeterlik ve yaşamsal becerileri destekleme

Yaşlanmayla Ağız ve Diş Problemleri Artıyor! Yaşlanmayla Ağız ve Diş Problemleri Artıyor!

-Etkileşimli grup terapileri ile farkındalık, iletişim ve problem çözme becerilerini arttırmak

-Beslenme ve diyet eğitimi ile sağlıklı yaşam becerilerini destekleme

-Hastalıkla baş etme becerilerinin desteklenmesi

-Ailelere yönelik psikoeğitim etkinlikleri

Editör: Ersin USTA