Vaktiyle Osmanlı hükümdarlarından biri maiyetiyle avlanmaya çıkmış. Bir ceylanın peşinden koşarken, vakit bir hayli ilerlemiş ve gün batmaya yüz yutmuş. Bu sırada gök kararmış, ortalığı şiddetli bir rüzgar ve ardından da savruntulu bir yağmur bastırmış. Hünkar ve adamları, en yakın kulübeye kendilerini zor atmışlar. Meğer sığındıkları kulübe odunculuk yapan bir garibe aitmiş. Adamcık onları içeri almış. Sultan her ne kadar adamı tedirgin etmemek için kim olduğunu söylememiş ise de oduncu durumu kavramış ve ocağa büyük odunlar atıp kulübeyi iyice ısıtmış. Dışarı da hem ıslanıp hem üşüyen padişah ve adamları bu durumdan pek memnun kalmışlar ve geceyi orada rahatça geçirmişler. Hatta bir ara hünkar,

   -Doğrusu şu ateş bin altın eder, diye söylenmiş.

   Ertesi gün yola çıkacakları vakit, padişah oduncuya sormuş:

   -Efendi! Bizi ihya ettin, harlı ateşin sayesinde geceyi pek rahat geçirdik. Söyle bakalım borcumuz ne kadar?

    Oduncu fırsatı değerlendirmenin zamanıdır deyip rayici yüksek tutmuş:

    -Bin altın beyzadem!

    Vekilharç hemen atılmış:

    -Ne masraf ettin ki bin altın istersin bre densiz?

    -Sabaha kadar ateşi aynı kıvamda tuttum. Böyle dağ başında bu ateş zor bulunur.

    -Ama ateş bu denli pahalı mıdır?

    O sırada padişah vekilharcına dönüp:

    -Ağa demiş, ateş iyiydi şimdi pahasını verin!

    Oduncunun bu tavrı halk arasında şüyu bulunca, değerinin üstünde fiyat biçilen şeyler hakkında ‘’ateş pahası’’ denilmeye başlanmış ve giderek deyimleşmiş. Umulana göre çok pahalı bulunan fiyatlar hakkında bugün dahi ‘’ateş pahası’’denir.