Gizli kapaklı işler yapanlar hakkında söylenen dolap çevirmek deyimi, bize eski konak geleneğinin bir yadigarıdır.

   Kaç göç devirlerinde, zengin konaklarının erkek kısmına selamlık; kadınlar kısmına da harem(lik) denilirdi. Aile dışından kimseler geldiği vakit, kadın ve erkekler ayrı oturduklarından, konağın harem ile selamlığı arasındaki duvarda bulunan dolap devreye girer ve iki taraf arasındaki hizmetler böylece yürütülürdü.

    Dolap, eksen etrafında dönen, silindir şeklinde bir aparattır. Raflar halinde düzenlenmiştir ve kadınlar tarafından raflara yerleştirilen yemekler, dolap çevrilerek erkekler dışına geçer, oradan boşalan kaplar yine aynı usulle alınırdı. Eski konakların çoğunda yemek servisi böyle yapılır, mahremiyet hisside dolapların her vakit kullanılmasını zaruri kılardı.

    Aşkın her devrin en geçerli duygusu olduğuna şüphe yoktur. Konaklardaki halayıklar, arabacılar, bahçıvanlar vs. ile aşçılar, hizmetçiler, yamaklar, dadılar, kalfalar arasında fırsatını bulunca ilanı aşk için kırmızı gül demetleri, çiçekler, ipekli mendiller, lokumlar, lavantalar vs. de bu dolaplara konularak karşı tarafa gönderilir, böylece konuk sahibine sezdirmeden dolap çevrilmiş olurdu.