Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya gelmiştir.

Toplantıda, küresel ekonomik görünüm, Türkiye ekonomisi, bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmeler ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşülmüştür. 

Yönetim Kurulu tarafından bankacılık sektörünün gündeminde yer alan konular hakkında görüş ve öneriler Sayın Bakanımıza sunulmuştur. 

Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye ekonomisinin gücüne ve geleceğine inandıklarını, 22 ülkeden yatırımcının da yer aldığı bankacılık sektörünün imkanlarını, rekabet, yenilikçilik, sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde, Ülkemiz için değer oluşturmak ve kalkınmanın finansmanına destek olmak üzere kullanmaya devam edeceklerini belirtmiştir.

Sayın Bakanımız, makro ekonomik istikrarın sağlam bir zeminde oluşturulmasına ve korunmasına, piyasaların ve finansal sektörün sağlıklı olarak işlemesine, sektörde dayanıklılığın daha da arttırılmasına verdiği önemi ifade etmiştir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata sektörün verdiği destek için teşekkür etmiş ve devamını istemiştir. Sektörün daha sağlıklı işlemesi için gereken adımların atılacağını ifade etmiştir. Ayrıca yeni dönem ekonomi politikası öncelikleri ve hedeflerine ilişkin görüşlerini üyelerle paylaşmıştır. 

Tüm zorluklara rağmen güçlü büyüme devam ediyor.. Tüm zorluklara rağmen güçlü büyüme devam ediyor..

Yapıcı ve samimi bir ortamda geçen toplantının bundan sonra mutad olarak yapılmasının yararlı olacağı hususunda görüş birliğine varılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla

Türkiye Bankalar Birliği