SINAV ODAKLI EĞİTİM

Sınav Odaklı Hızlı Okuma (SOHO) eğitiminin temeli sınava girecek öğrencilere yönelik olmasıdır. Son yıllarda sınavlardaki soruların kelime sayısı oldukça artmıştır. Öğrencilerin çoğu acele davranmakta ve soruları boş bırakmaktadır. Yine soruları tam anlayamadığı için yanlış yapmaktadır. Ayrıca boş bıraksa bile zaman kalmadığı için tekrar dönüp soruları çözememektedir.

HIZLI OKUMA NEDEN ÖNEMLİ

  • Bu yüzden öğrenciler aslında cevabını bildikleri yada üzerinde biraz zaman harcayarak çözebilecekleri soruları boş bırakarak yada yanlış yaparak istedikleri bölümleri yada okulları kazanamıyor.

  • İşte hızlı okuma ve anlama ile bu sorun büyük ölçüde ortadan kalkıyor ve öğrenciler sınav sorularını zamanında bitirebiliyor.

EĞİTİMİN AMACI

Yapılan araştırmalarda LGS ve YKS sınavlarında ileri derecede başarılı olan öğrencilerin okuma hızının en az 220-250 kelime arasında olduğu tespit edilmiştir. Çünkü okuma hızının belli bir seviyede olması konsantrasyonu sağladığı için anlamayı da kolaylaştırmaktadır. Yavaş okuyan öğrencinin dikkati dağınıktır, ayrıca beyin gündelik düşüncelerle daha fazla meşguldür. Seri okumayı başaran öğrenciler hem daha iyi anlar hem daha başarılı olur.

Belirli bir hıza ulaşan öğrencinin edinmesi gereken bir diğer kazanım da dikkatinin üst düzeyde olmasıdır. Çünkü eskiden bir metnin yüzde 60-70’ini anlayarak soruyu doğru yapma ihtimali yüksek iken artık başarılı olmak için metnin yüzde 90-95’ini çok iyi anlamak gerekmektedir. Bazen tek bir kelime yüzünden soru kaçırmak mümkün olmaktadır. Bu yüzden seri okumanın yanında dikkat seviyesinin de güçlü olması gerekmektedir.

Sınav odaklı anlayarak hızlı okuma eğitimiyle dikkat ve odaklanma güçlendirilerek öğrencinin daha dikkatli olması sağlanmaktadır. Özellikle son yıllarda soyut konulu uzun paragraf soruları öğrencileri zorlamaktadır. Paragrafı düz bir okuma ile çözmek zorlaşmıştır. Aslına bakılırsa paragraf soruları da matematik gibidir. Belirli kurallar çerçevesinde sorular oluşturulmaktadır. Bu kuralları ve teknik detayları bilen öğrenciler, sınavlarda daha yüksek netlere ulaşmaktadır. Dolayısıyla hem anlayarak hızlı okuyan hem dikkat ve odaklanması belirli bir seviyenin üzerinde olan hem de paragrafı doğru tekniklerle çözebilen öğrenciler sınavlarda daha başarılı olur.

MSÜ Sınavı Başvuruları için Son Gün MSÜ Sınavı Başvuruları için Son Gün

Öğrencilerin paragraf tekniklerini bilmesi sadece Türkçe dersini değil diğer derslerde de başarı sağlamasına yardımcı olacaktır.

 FİXOKU HAKKINDA?

Fixoku, 25 yıllık eğitim tecrübesi ışığında profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan yeni nesle uygun bir sistemdir.

·       Hızlı okuma eğitimlerin en büyük eksikliğinin yapılan eğitimin ÖLÇÜMLENMEMESİDİR. FİXOKU tüm sistemini ölçümleme üzerinden planlamıştır.

·       Öğrencilerin okuma ve anlama oranının başlangıçtaki seviyesi ile eğitim sürecinde ne ölçüde gelişim gösterdiğini gün gün tespit ederek istatistiksel veri sunmaktadır.

·       Bu istatistik verilerin kişiye özel olması, yazılımda bu verilerin gün gün kaydedilmesi, kitapta ise notlar alınarak kaydedilmesini sağlanmaktadır.

·       Kitaptaki birçok egzersizin günlük olarak birkaç tekrar şeklinde ödev olarak yapılmaktadır. Bu ödevlendirmede öğrenme egzersizleri ve pekiştirme egzersizleri vardır. Eğitim bitse bile öğrenciler pekiştirme egzersizleri ile öğrendiklerini perçinleyebilirler.

 FİXOKU Hızlı Okuma Yazılımı, Kitabı ve özel olarak hazırlanan videolar sayesinde sıkılmadan eğlendirerek hızlı okuma ve anlama eğitimi verilmektedir.

·       Fixoku hızlı okuma kelimeleri TEK TEK değil BLOK halinde gruplayarak okumayı esas alır. Bunun için gözü eğitir, gözün görme alanını genişletir. Bunu yaparken dikkat ve odaklanmayı işin içine katar. Motivasyon metinleri ile çalışma şevkini artırır.

·       Yeni nesil odaklanma sorunu olduğu için çok çabuk sıkılıyor. Fixoku kitabı görsel yönden güçlü, eğlenceli, sıkılmadan öğrencilerin uygulayabileceği bir mantıkla hazırlandı. Dikkat ve odaklanma egzersizleriyle, hızlı okuma çalışmaları harmanlandı.

 

·       Metindeki her sayfa belli bir mantığa göre düzenlenmiştir. Bütün dikkat çeşitlerini geliştirmek hedeflenmiş, hızlı okuma egzersizleri basitten zora doğru mantığı ile hazırlanmıştır.

·       Eğitim tüm detayları ile önceden planlanmıştır. Bu eğitim uzun süren arge çalışmaları sonucunda öğrencilerin en keyif aldığı, en çok sevdiği ve en yoğun katılım gösterdiği sistemin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Böylece SOHO Eğitimi çok eğlenerek ve öğrencilerin kendi istekleri ile katıldığı bir eğitim haline gelmiştir.

Fixoku ekibinin hazırladığı Türkiye’nin en güncel ve en kaliteli içerikli kitabı sayesinde tüm dersler çok keyifli ve eğlenceli geçmektedir.

·       Kitabımız motivasyon metinleri içerir. Metinler rastgele seçilmemiştir. USB BELLEK 80 dikkat-odak, hızlı okuma videosu, eğitmene özel hızlı okuma nedir? ders pdf sunumu, öğrenci takip sistemi, gün gün eğitimde yapılacaklar planlanmıştır.

·       Özgül öğrenme güçlüğü, yüksek düzeyde dikkat ve odaklanma sorunu yoksa bir öğrencideki gelişim en az yüzde 50 düzeyinde olmaktadır. Fakat genellikle öğrenciler 1-3 kat arasında gelişim göstermektedirler. Öğrencilerin derse katılımlarının tam olması, yazılım ve kitap ödevlerini özenle yapmaları gerekmektedir.

·       SOHO eğitimi 5.sınıftan 12.sınıflara kadar uygulanabilir. Akıcı okuma gerçekleştirebilen 4.sınıf öğrencilerine de uygulanabilir. (AKICI OKUMA: Yüksek sesle okuma yapıldığında hece atlamayan, geriye sürekli dönerek okumayan, hece eklemesi yapmayan, sık sık hatalı okumayan, satır atlamayan, konuşuyor gibi okuyan öğrencilerin okuma biçimidir.)

·       Bu eğitime sadece okuma hızı düşük öğrenciler katılmıyor, okuma oranı yüksek öğrenciler de katılıyor.

FİXOKU HIZLI OKUMA EĞİTİM İÇERİĞİ

Yazılım İçeriği

Yazılımının içeriği akademisyenlerce ve Türkologlarla hazırlanmıştır. Yazılım 21 günlük derslerin yanında kişinin kendisini geliştirebileceği etkinlikleri de içerir.

Yapay zekâ destekli olan bu yazılım; okuma ve anlama oranlarını kişiye özel ay ay, gün gün istatiksel olarak sunar. Yapılan derslerin yüzdelik oranını gösterir.

Ayrıca dikkat ve odak egzersizleriyle hızlı okuma becerisinin yanında dikkati de güçlendirir. Yazılım içeriğindeki bazı egzersizler:

Göz Egzersizleri                                   

Takistoskop Çalışmaları

Hızlı Okuma ve Anlama Çalışmaları

Görmeyi Geliştirme Çalışmaları

Dikkat ve Odaklanma Egzersizleri

 

Kitap Çalışması

 

Eğitimin bir parçası olan egzersiz kitabı; görme çalışmaları, okuma ve anlama çalışmalarının yanı sıra dikkat ve odaklanma çalışmalarını da kapsar. (Uzamsal zekâ güçlendirme çalışmaları, görsel zekâ güçlendirme çalışmaları, farklı

Kelimeleri ayırt etme, hızlı görme, gruplama çalışmaları, göz egzersizleri, seçici dikkat, sürdürülebilir dikkat…vs) Ayrıca kitap içindeki metinler, alanında başarılı olmuş kişilerin yaşam öykülerini ve kitapların dünyasına yolculuğu da içerir. Böylelikle eğitim alan öğrencinin motivasyonu ve kitaplara olan ilgisinin artırılması hedeflenmiştir. Estetik yönden benzerlerinden ayrılan bu kitap çalışmasıyla öğrencilerin, etkinlikleri keyifle uygulaması amaçlanmıştır.

 

EĞİTİMİN KAZANIMLARI

Okuma hızını artırarak sınavlarda başarıyı artırır. Yetiştirememe sorununu çözer.

Dikkat ve odaklanma yönünden öğrenciyi güçlendirir. Dikkat hatalarını aza indirir.

Paragraf taktikleri ile paragraf sorularını kolay yoldan nasıl çözüleceğini öğretir.

Anlama dayalı tüm testlerde özellikle paragraf sorularında stratejiler geliştirir.

Kitap okuma sevgisini artırır.

Sadece Türkçe dersine değil diğer derslerin anlaşılmasına da katkı sunar.

Kısacası sınav odaklı hızlı okuma eğitimi ile öğrenciler birçok yönden gelişir.

Editör: Ajans Ekip