Tüm uzmanlar iklim krizine bağlı kuraklık için uyarıyor! Yurdumuzun her bölgesinde içme suyumuz kritik

seviyelere inerken, tatlı su kaynaklarımızın %72’si (yılda 44 milyar metreküp) tarımsal sulamada

kullanılıyor. 8 milyon hektarlık tarım arazisinin yaklaşık %70’i en verimsiz tarımsal sulama tekniği olarak

kabul edilen salma sulamayla yapılıyor.

Aynı arazi koşullarında minimum %40 su tasarruf sağlayan damla sulama sistemi kullanımı %8-10’da

Bayramda Yola Çıkan Sürücüler İçin Öneriler Bayramda Yola Çıkan Sürücüler İçin Öneriler

kalırken, yağmurlama, pivot, damla sulama gibi modern tekniklerle yapılan toplam sulama oranı

%30’larda gerçekleşiyor.

DSİ verilerine göre; tarımsal sulamada teknik hesaplamalarla tespit edilen su ihtiyacının iki katından

fazlası arazilerde kullanılıyor. Bu veriler, tarımda su kayıplarını en aza indirecek iletim ve dağıtım

sistemlerinin önemini ortaya koyuyor. Yeni sulama projelerinde; salma sulama yerine basınçlı sulama

sistemlerin tercih edilmesi, su kayıplarının önlenmesinde büyük fark yaratabilecek.

Editör: Ersin USTA