Staj başvurusu yapmak isteyen öğrenciler   www.izmir.bel.tr adresinde yer alan staj başvuru formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirebilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek;
ofis, şantiye ve atölye uygulamalarında edindikleri becerileri geliştirmek, görev yapacakları işyerindeki organizasyonun bir parçası olarak kişisel sorumluluklarını, iş ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacı ile staj olanağı sunmaktadır.

Staj başvuruları,3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulunun belirlediği, müdürlüklerimizin faaliyet alanlarına göre seçtikleri bölümlerden, kontenjanlar doğrultusunda alınacağından , öğrenciler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortası hükümlerine göre okullar tarafından sigortalanacağından sadece zorunlu staj başvuruları kabul edilecektir.

Cemil Tugay’dan Rakibi Dağ’a: ''Siz ağaç Görseniz Elinize Balta Alırsınız'' Cemil Tugay’dan Rakibi Dağ’a: ''Siz ağaç Görseniz Elinize Balta Alırsınız''

Geride bıraktığımız son iki yılda ülke çapında 81 farklı üniversiteden 897 öğrenciye kurumumuzda staj olanağı tanındı.

Editör: TE Bilişim