Areda Survey’in Türkiye genelinde 2.094 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk gençlerinin yüzde 65,2’si farklı inanç ve etnik kökene sahip biriyle evlenmeyi tercih etmiyor. Kadınların yüzde 66,9’u, erkeklerin ise yüzde 51,2’si farklı inanç, mezhep ve etnik gruba ait birisiyle evlenmeye sıcak bakmıyor. Aynı zamanda, katılımcıların yüzde 40,3’ü Türk toplumunda hoşgörü kültürünün yüksek olduğunu düşünüyor.

Doğanın Kaynağından Gelen Şifa: Maden Suyu! Doğanın Kaynağından Gelen Şifa: Maden Suyu!

Kadınlar, Farklı İnanç ve Kimliklerle Evlenme Konusunda Erkeklere Göre Daha Tutucu Areda Survey’in Türkiye genelinde 2.094 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada halka, farklı inanç, mezhep veya etnik gruptan biriyle olan evliliğe yaklaşımları soruldu. Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 59,1’i farklı bir grupla evlenmeyi tercih etmeyeceğini belirtirken yüzde 40,9’u bu konuya sıcak bakıyor. Geçmiş yıllarda da “Hayır, evlenmem” cevabının ağırlıkta olduğu görülüyor.

2021’de halkın yüzde 58,6’sı, 2022’de ise yüzde 51’i farklı inanç ve etnik gruplarla evlenmeyeceğini belirttiği görülüyor. Cinsiyet dağılımına göre kadınların yüzde 66,9’u, erkeklerin ise yüzde 51,2’si farklı inanç, mezhep ve etnik gruba ait birisiyle evlenmeye sıcak bakmıyor.

Gençler Farklı İnanç ve Kökene Sahip Biriyle Evlenmeye Sıcak Bakmıyor

Yaş dağılımlarına bakıldığında bu konuda en muhafazakâr tutumu sergileyen grup, beklenenin aksine 18-34 yaş aralığındaki gençler oluyor. Gençlerin yüzde 65,2’si farklı inanç, mezhep ve etnik gruplarla evlenmeye sıcak bakmıyor. Bu durum 35-54 yaş aralığındakilerde yüzde 56,9; 55 yaş ve üzerinde ise yüzde 54,5 olarak karşımıza çıkıyor. Tüm yaş gruplarında ağırlıklı olarak “Hayır” cevabı hâkim gözüküyor.

Türk Halkı, Hoşgörü Seviyesinin Yüksek Olduğunu Düşünüyor.Türk halkının hoşgörü düzeyine de yer verilen araştırmaya göre katılımcıların yüzde 40,3’ü Türk halkının hoşgörü düzeyinin yüksek olduğu kanısında. Yüzde 21,9’u hoşgörü düzeyini orta düzeyde görürken yüzde 37,8’i ise hoşgörü düzeyinin düşük olduğunu düşünüyor.

Aynı araştırmanın geçmiş yıllardaki verileri incelendiğinde; 2021’de Türk halkının yüzde 45,6’sında orta düzeyli bir hoşgörü fikri hâkim. 2022’de ise yüzde 35,5 ile hoşgörü düzeyinin yüksek bulunması öne çıkıyor.

Araştırmanın Metodolojisi

Türkiye genelinde 2.094 kişinin katıldığı ve 28 Aralık 2023 – 02 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

Editör: Ajans Ekip