Petrus şarabının 2000 yılı üretiminden almak isterseniz 2490 euroya sahip olabilirsiniz. Yok hayır 1990 üretimi Chateau Petrus Pomerol ‘lerinden içeyim şanım yürüsün diyorsanız 0.75 litreliği 9100 Eurodan satılmakta. Keyfiniz bilir. Ben şarabı hiç sevmem, içkiyle aram yoktur, hiç olmadı. Pahalı bir zevkin nasıl olduğu, verdiği haz konusunda da eksiğim.


Halbuki o fildişi kulesinde, kaliteli şarabından yudumlayarak bizi yönlendirmeye çalışıyor. Çok kötü roman yazarı, isyankar bir yönü olduğu malum, ama çok da kötü bir köşe yazarı. Hayır tüm faturayı ona çıkartmak, yanlış olacak:

Yazarlar, televizyon yorumcuları, fikir adamları, patronlar.. Aslında patronları en önde yazmak gerekiyor, manevi görevine baskı yaparak ve büyük puntolarla: PATRONLAR ve onların yazarları, televizyonlarının yorumcuları, fikir adamları.

Demem o ki halkın seçimleri yönlendirilmiş tahminlerle uyuşmuyor her zaman.

 

SEÇİM

5 aylık ara dönem halkın, aslında 13 seneden önceki zamanı hatırladığını, Necdet Sezer’in ,Ecevit’in, Mesut Yılmaz’ın ve Bahçeli’nin  2001 yapay ekonomik krizinin hafızasında yer ettiğini gösterdi. İnsanlar bu sefer ideolojiye değil, ağırlıklı olarak istikrara oy verdi. Ayrıca bu 5 aylık dönem, henüz Türkiye ekonomisinin tam rayına oturmadığının da bir göstergesi. En ufak bir sallantı büyük bir çöküşe sebep olabilir. Bu dört sene temeli sağlamlaştırmak için  önemli. İkinci bir önemli konu güvenlik. Büyükşehirlerde süren minibüsçü, otobüsçü çeteleşmesi ve terörü, sokaklarda gasp olaylarının alenen yapılması hepsinden önemlisi kadın cinayetleri. Suçluyu yakalamak ya da oluşan yapıyı çökertmek değil, cinayeti engellemek, yapıların kurulmasına önlemler almak. 2015 yılında hala sokak kabadayılarının olduğu bir memlekette yaşamak üzücü.

Adalet sokakta başlar!

 

1 AKIM 2 İDEOLOJİ 1 UCUBE

Haksızlık olmasın diye, Wikipedia’dan aldım tarifleri.

Atatürkçülük ya da Kemalizm, kelime anlamı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerinin ve görüşlerinin takipçisi olma anlamını içeren, ideolojik olarak emperyalist devletlerin fakir ve geri kalmış bir millete karşı giriştiği paylaşma hareketine tepki olarak doğan;  Atatürk milliyetçiliğine bağlı, belirli bir sınıf desteğine dayanmayan; geri kalmış safsata ve batıl itikatlardan güç alan kurumlar yerine akla ve bilime dayanan kurumları getirmeyi amaç edinen, anti-emperyalist Mustafa Kemal Atatürk'ün ideolojisi. Atatürkçü ideolojinin temellerini,  Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarıyla ortaya koyduğu amaçlar, ilkeler ve gerçekleştirdiği inkılaplar oluşturur. Türkiye Cumhuriyeti de, anayasasında belirtildiği gibi, özellikleri ve uygulamalarıyla Atatürkçülük doğrultusunda hareket etmektedir.

Sosyalizm,  sosyal ve ekonomik alanda toplumsal refahı devlet kararlarının getireceğini ve üretim araçlarının hakimiyetinin toplumlara ait olduğunu savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, özgür girişimi devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran ekonomik ve siyasi teori.

Liberalizm, bireysel haklar ve sivil özgürlüklerin devlet tarafından garantisinin sağlanmasını amaçlayan, bireysel özgürlük yaklaşımını önceleyen siyasi ideolojidir. Liberaller geniş bir görüş dizisi benimsemekle birlikte genellikle ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı, çoğulcu demokrasi, sivil haklar, inanç özgürlüğü, serbest ticaret, basın özgürlüğü ve özel mülkiyet gibi fikirleri destekler.

Yani..

Okuyucu:

CHP hangi akıma ya da ideolojiye sahiptir?

Hem Kemalist hem sosyalist olunamaz.. Kemalizm kayıtsız şartsız milliyetçi bir akımdır. Kemalist ve liberal olunabilir ama hem liberal hem sosyalist hiç olamazsınız. CHP dindar bir parti de olmadığına göre.. CHP’nin ideolojisi nedir? İçinde sosyalistleri, kökü DYP’ye bağlı bir çok liberali barındıran bir parti, ülkenin başına gelirse devletçi bir ekonomi tarzı mı izleyecektir; yoksa kapitalizmin çarklarından biri haline mi gelecektir?

Sizin fikriniz?

iletişim için: [email protected]